Wat is Kill Empty Running?

08 oktober 2020

Wat is Kill Empty Running?


Zo’n 25% van de vrachtwagens op de weg rijdt leeg. In combinatie met een lage beladingsgraad van vrachtwagens die niet leeg rijden wordt slechts 47% van de totale beladingsgraad benut. Bovendien lijken halflege verpakkingen de normaalste zaak van de wereld.

Wij noemen dat idioot vervoer.

Grootste klimaatprobleem

Deze schade aan het milieu is onacceptabel. Op de klimaattop in Parijs in 2015 zijn ambitieuze doelen gesteld om de temperatuurstijging te beperken. Inmiddels is duidelijk dat we de normen op het gebied van CO2-emissie niet gaan halen in 2050. De wetgeving wordt sowieso scherper. Op 29 mei deed de Raad van State een stikstof-uitspraak waardoor de overheid een strenger stikstofbeleid moet voeren om de natuur beter te beschermen. We moeten dus radicale maatregelen nemen, want het aantal vervoersbewegingen neemt alleen maar toe. De transportsector wordt al het ‘grootste klimaatprobleem van Europa’ genoemd*. Transportactiviteiten zullen ongeveer 6x efficiënter moeten plaatsvinden: ‘Factor 6’. Maar de transitie naar duurzaam transport slaagt alleen als binnen de hele keten het gedrag verandert.

Slim plannen

Al sinds jaren is Van der Wal ervan overtuigd dat het wegsnijden van inefficiëntie een substantiële bijdrage levert aan de transitie naar duurzaam transport. Daarom is Van der Wal ruim tien jaar geleden gestart met de oprichting van SmartWay Logistics om de transitie naar duurzamer vervoer te realiseren. Drie jaar geleden zijn we als eerste overgestapt op 3GTMS. Daarnaast hebben we al ruim 95 jaar ervaring in het slim plannen van vervoer op het gebied van 2PL en 3PL.

Duurzaam transport

Wij willen samen een serieuze bijdrage leveren aan een duurzame transportsector. Niet alleen omdat het moet voor het milieu, maar ook omdat het kan: transport kán efficiënter en onnodig transport kún je elimineren. We hebben de kennis, ervaring en de technologie in huis waarmee we de transitie naar duurzaam transport een kickstart kunnen geven. Ons TMS is transparant, niet alleen naar de verlader, maar ook naar de vervoerder. Daarin zijn we koploper. Bovendien levert het winst op voor alle betrokken partijen. Door het delen van die opbrengsten is slim vervoer altijd een win-win situatie.

Om optimalisatie en innovatie door te kunnen voeren is het belangrijk om samen te werken. Want hoe meer data wij hebben, hoe dynamischer en slimmer we het transport kunnen plannen. Wij willen niet alleen onszelf verbeteren, maar ook anderen inspireren, aan het denken zetten met onze vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt. Samen kunnen we de grootste slagen maken op het gebied van efficiëntie. Alleen dan kunnen we echt iets doen aan het idiote vervoer.

Kill empty running

Kill empty running is onze doelstelling. Dat wil zeggen:

  1.  Minder vrachtwagens die leeg onderweg zijn;
  2.  Minder vrachtwagens die gedeeltelijk leegrijden, dus optimaliseren van de beladingsgraad;
  3.  Minder halflege verpakkingen, dus verpakkingen die meer lucht bevatten dan feitelijk noodzakelijk is.

Dit pakken we niet alleen aan door te monitoren, maar ook door echt te reduceren waar mogelijk. We investeren daarom structureel in onze mensen en onze systemen en zetten zwaar in op continue verbetering.

We kunnen, willen én gaan de wereld echt een stukje beter achterlaten dan hoe we hem aantroffen. Het is voor het milieu noodzakelijk dat idioot vervoer zo snel mogelijk de wereld uit wordt geholpen. Slim transport is daar de oplossing voor. De komende jaren zijn cruciaal. Wij gaan er zo veel mogelijk aan doen om onze visie uit te dragen. We kill empty running.* zie https://www.transportenvironment.org