Kill Empty Running: Nú doen, wat nú kan

08 oktober 2020

Kill Empty Running: Nú doen, wat nú kan


Bij Van der Wal willen we de wereld een beetje mooier achterlaten dan hoe we hem aantroffen. Daarom zoeken wij altijd de best mogelijke duurzame transportoplossing, op basis van eerlijkheid en respect voor mens en samenleving.

Zo rijden we met het schoonste materieel en met het 'Kill Empty Running programma' bedenken we slimme oplossingen voor minder (half)lege vrachtwagens op de weg. Hierdoor hebben wij al vier Lean & Green sterren behaald en zijn we begonnen met het behalen van de vijfde star.

 

In het kort: Wat is Kill Empty Running?

Kill empty running draait om het nú doen wat nú mogelijk is. Het is één van de manieren hoe wij dagelijks invulling geven aan duurzaamheid. We hebben dit verdeeld in drie pijlers:

  1.  Minder vrachtwagens die leeg onderweg zijn;
  2.  Minder vrachtwagens die gedeeltelijk leegrijden, dus optimaliseren van de beladingsgraad;
  3.  Minder halflege verpakkingen, dus minder lucht vervoeren door verpakkingen die passen bij het product.
  4. Stimuleren van de inzet van LZV's: 35% minder CO2 per vervoerde pallet


Aan iedere pijler geven wij met diverse tijdelijke projecten én in de normale dagelijkse werkzaamheden invulling. Alles wat we binnen deze drie pijlers doen komt neer op het verhogen van de nu beschikbare capaciteit, of anders gezegd: het 'elimineren van lege kilometers.' 

Vandaar de naam 'Kill Empty Running.'


Het verhogen van de beladingsgraad, waarom?

Zo’n 25% van de vrachtwagens op de weg rijdt leeg. In combinatie met een lage beladingsgraad van vrachtwagens die niet leeg rijden wordt slechts 47% van de totale beladingsgraad benut. Bovendien lijken halflege verpakkingen de normaalste zaak van de wereld.

Wij noemen dat idioot vervoer.

Volgens eigenaar Henk van der Wal draait het om het optimaal benutten van de mogelijkheden die nu al voorhanden zijn. Dus niet wachten op welke techniek of wetgeving ons gaat redden maar nu actie nemen. Want naast duurzaam investeren valt er ook gewoon heel veel winst te behalen als we de bestaande capaciteit optimaal benutten. In zijn woorden:

“Het nú verduurzamen van transport is essentieel om onder de 2 graden temperatuurstijging voor 2050 te blijven. Het wachten op de eerste betaalbare elektrische trucks is zoiets als passief de bui afwachten, terwijl het nu al stortregent. Dit kunnen we ons simpelweg niet veroorloven.”


Afbeelding van een tegeltje met: Lege kilometers - ons ideaal. 1% minder leeg rijden staat gelijk aan de jaarlijkse CO2 compensatie van 3,4 miljoen bomen


Grootste klimaatprobleem

Dat idiote vervoer brengt onacceptabele schade toe aan het milieu. Op de klimaattop in Parijs in 2015 zijn ambitieuze doelen gesteld om de temperatuurstijging te beperken. Inmiddels is duidelijk dat we de normen op het gebied van CO2-emissie niet gaan halen in 2050. 

Maar de wetgeving wordt scherper; op 29 mei 2019 deed de Raad van State een stikstof-uitspraak waardoor de overheid een strenger stikstofbeleid moet voeren om de natuur beter te beschermen. Bovendien sprak de Hoge Raad op 20 december 2019 uit dat De Staat meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen (Klimaatzaak Urgenda).

We moeten dus radicale maatregelen nemen, want het aantal vervoersbewegingen neemt alleen maar toe. De transportsector wordt al het ‘grootste klimaatprobleem van Europa’ genoemd (bron: Transport & Environment). Transportactiviteiten zullen ongeveer 6x efficiënter moeten plaatsvinden: ‘Factor 6’. Maar de transitie naar duurzaam transport slaagt alleen als binnen de hele keten het gedrag verandert.


Afbeelding van de 'Factor 6' componenten met een eifeltoren in het midden.


Slim plannen

Al sinds jaren is Van der Wal ervan overtuigd dat het wegsnijden van inefficiëntie een substantiële bijdrage levert aan de transitie naar duurzaam transport. Daarom is Van der Wal ruim tien jaar geleden gestart met de oprichting van SmartWay Logistics om de transitie naar duurzamer vervoer te realiseren. Drie jaar geleden zijn we als eerste overgestapt op 3GTMS. Daarnaast hebben we al ruim 95 jaar ervaring in het slim plannen van vervoer op het gebied van 2PL en 3PL.


Logo van SmartWay Logistics - Sustainable Transport Solutions


Duurzaam transport

Wij willen samen een serieuze bijdrage leveren aan een duurzame transportsector. Niet alleen omdat het moet voor het milieu, maar ook omdat het kan: transport kán efficiënter en onnodig transport kún je elimineren. 

We hebben de kennis, ervaring en de technologie in huis waarmee we de transitie naar duurzaam transport een kickstart kunnen geven. Ons TMS is transparant, niet alleen naar de verlader, maar ook naar de vervoerder. Daarin zijn we koploper. Bovendien levert het winst op voor alle betrokken partijen. Door het delen van die opbrengsten is slim vervoer altijd een win-win situatie.

Om optimalisatie en innovatie door te kunnen voeren is het belangrijk om samen te werken. Want hoe meer data wij hebben, hoe dynamischer en slimmer we het transport kunnen plannen. Wij willen niet alleen onszelf verbeteren, maar ook anderen inspireren, aan het denken zetten met onze vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt. Samen kunnen we de grootste slagen maken op het gebied van efficiëntie. Alleen dan kunnen we echt iets doen aan het idiote vervoer.
Kill empty running

Kill empty running is onze doelstelling. Dat wil zeggen:

  1.  Minder vrachtwagens die leeg onderweg zijn;
  2.  Minder vrachtwagens die gedeeltelijk leegrijden, dus optimaliseren van de beladingsgraad;
  3.  Minder halflege verpakkingen, dus verpakkingen die meer lucht bevatten dan feitelijk noodzakelijk is.
  4. Stimuleren van de inzet van LZV's: 35% minder CO2 per vervoerde pallet


Dit pakken we niet alleen aan door te monitoren, maar ook door echt te reduceren waar mogelijk. We investeren daarom structureel in onze mensen en onze systemen en zetten zwaar in op continue verbetering.

We kunnen, willen én gaan de wereld echt een stukje beter achterlaten dan hoe we hem aantroffen. Het is voor het milieu noodzakelijk dat idioot vervoer zo snel mogelijk de wereld uit wordt geholpen. Slim transport is daar de oplossing voor. De komende jaren zijn cruciaal. Wij gaan er zo veel mogelijk aan doen om deze visie uit te dragen. We Kill Empty Running.


Categorie: Kill Empty Running


Hier leest u meer nieuws en achtergrond over Van der Wal