Van der Wal ontvangt 4e Lean & Green ster

22 februari 2024

Van der Wal ontvangt 4e Lean & Green sterLeestijd: 6 minuten
Update: 21-02-2024


In dit artikel:

  1. Interview met Henk van der Wal en Bart Wijgers
  2. Persbericht "Van der Wal ontvangt 4e L&G ster"
  3. Achtergrond deelname Lean & Green


Interview: "Schone data is voorwaarde voor duurzaam transport" 


We vroegen eigenaar Henk van der Wal en data specialist Bart Wijgers naar de aanpak: Wat waren de uitdagingen? En welke tips hebben ze? Dat en meer lees je hier.


Wat was de grootste uitdaging bij het behalen van de 4e Star?

Henk van der Wal trapt af: “De ster maakt de inspanningen voor duurzaamheid concreet in enkele cijfers. Maar in het proces om deze ster te behalen werden we stevig met onze neus op de feiten gedrukt want er zat flink wat vervuilde en ontbrekende data in de oorspronkelijke dataset. Daarom zijn we geruime tijd met een projectgroep bezig geweest met een waanzinnig opschoningsproject.”

Data specialist Bart Wijgers is een van de leden die vele uren aan dit project heeft gewerkt. Bart vult aan: "Het was een uitdagend project, want elke vracht heeft een ander stukje CO2-uitstoot. Daarbij heb je een bepaalde berekeningsnorm gebaseerd op hoeveel kilogram je van A naar B versleept."


"Wat is de CO2 uitstoot per laadmeter/kilometer?"

HENK VAN DER WAL 


Kan je voorbeelden van foutieve data noemen? 

Henk reageert: "Denk alleen al aan de impact van ontbrekende postcodes voor het accuraat kunnen berekenen wat de CO2 uitstoot per laadmeter/kilometer is. Een cijfer verkeerd kan vele kilometers verschil maken."


Hoe los je dat op?

Bart legt uit: "Met een nieuwe manier van data cleaning. We zijn de oude data opnieuw gaan analyseren en verbeteren, zodat we een beter beeld kregen van onze uitstoot. Daardoor konden we zien dat we nog minder uitstoten dan we dachten sinds de 3e Lean & Green ster."


Kunnen jullie een van de geleerde lessen delen?

Bart: "We weten door de data cleaning beter waar de vervuiling zit en hoe we die kunnen verminderen. Dus kunnen we nu onze data gestructureerder opslaan en benutten."

Henk vult aan: "Data klinkt niet sexy en we merken dat het best wat vraagt van de mensen om goede data te krijgen. Denk aan nauwkeurige invoer van gegevens, kritische gesprekken met klanten en opschonen bij niet complete of onjuiste data. Het is daarom goed om te realiseren wat het doel is."


Vertel...

Henk: "Het gaat erom dat goede data de praktijk zichtbaar kan maken in rapportages en modellen. En daar kan je vervolgens weer van alles mee. Een simpel voorbeeld: Als wij denken dat we met volle trailers rijden omdat de klant dit zo doorgeeft maar de praktijk is dat er een enkele pallet in die trailer zit dan gaat dat natuurlijk niet goed."


“We weten nu beter waar de vervuiling zit en hoe we die kunnen verminderen”

BART WIJGERS


Dus heb je goede data nodig...

Henk: “ja, met goede data kunnen we als bedrijf en uiteindelijk als sector, beter sturen. Misstanden en succesverhalen worden daarmee zichtbaar én zo kan je stevig onderbouwd bij de klant aankomen”


Hoe ziet de toekomst eruit voor dit project? 

Data specialist Bart: "We moeten elk jaar blijven voldoen aan de eisen van Lean & Green, dus we moeten onze data clean houden. We willen het probleem aan de voorkant oplossen."

"Bovendien" zegt Henk, "klanten gaan, niet in het laatste plaats vanwege de CSRD-regels, dit natuurlijk ook meer en meer van ons vragen."

Bart beaamt dit: "We kunnen onze klanten nu nog beter informeren over hun CO2-voetafdruk."
Persbericht - Van der Wal ontvangt 4e Lean & Green ster


Deze week heeft Van der Wal de 4e Lean & Green Star ontvangen. Om deze duurzame erkenning te behalen moest het transportbedrijf aantonen dat een CO2-reductie van 55% gerealiseerd heeft. Met deze 4e Lean & Green Star mag Van der Wal zich tot een selecte groep met vijf andere verladers en transporteurs rekenen, wereldwijd. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het duurzaamheidsprogramma “Kill Empty Running” waarmee de logistiek dienstverleners inzet op reductie van lege kilometers.

Henk van der Wal: “Ik vind het mooi om te zien dat de weg die we ingeslagen zijn van 'nú doen, wat nú kan' met het Kill Empty Running programma deze 4e ster en 55% reductie van CO2 heeft kunnen opleveren."


Zonder zero-emissievoertuigen

Henk Van der Wal: “De inzet op de vier onderwerpen die wij onder Kill Empty Running samenvatten, gecombineerd met het Fleetboard en chauffeurscoachings-programma hebben dit grotendeels mogelijk gemaakt”.

"Dat dit gelukt is zonder investeringen in (nu nog) dure zero-emissievoertuigen en zonder gebruik te maken van HVO maakt ons trots. Ik hoop dat dit andere vervoerders en klanten motiveert om niet af te wachten maar nu te doen wat zij nu kunnen doen.”“nú doen, wat nú kan”


Wereldwijd slechts zes logistieke bedrijven met 4e Star 

De 4e Star wordt uitgereikt aan deelnemers die kunnen aantonen dat met een data-scope van 85% maar liefst 55% CO2-reductie gerealiseerd is. Met deze 55% volgt de 4e Lean & Green Star de Fit for 55 doelstelling van de Europese Green Deal. 

Januari 2023 gaf de door Lean & Green aangewezen accountant groen licht: Van der Wal heeft 55% CO2 reductie behaald. Dat betekent dat het bedrijf zich in het rijtje van logistieke duurzame koplopers mag rekenen. Wereldwijd brengt dat de teller op zes logistieke bedrijven die dit bereikt hebben. Van der Wal heeft bewezen met hun programma  Kill Empty Running dat  duurzaam transport mogelijk is.


5e Ster als nieuw klimaatdoel?

Van der Wal is trots op het behalen van de 4e ster en wil blijven werken aan schoner transport. Dus wat wordt het volgende doel? De vijfde Lean & Green Star? Ja, maar die is nog niet gedefinieerd. Gelukkig heeft Van der Wal zichzelf alweer een nieuw ambitieus klimaatdoel gesteld. In het jaarplan 2024 van Van der Wal staat dit nieuwe doel al geformuleerd: Van der Wal wil in 2030 een 65% CO2-reductie ten opzichte van 2008 gerealiseerd hebben.
Achtergrond deelname Lean & Green

Lean & Green is een Europees programma van het Nederlandse Connekt, dat bedrijven stimuleert om hun logistieke- en mobiliteitsproces te verduurzamen door actief te werken aan CO2-reductie.


Deelnemer Lean & Green sinds 2008

Het in 2008 in Nederland begonnen Lean & Green programma voor duurzame logistiek is ondertussen actief in 16 landen met meer dan 500 deelnemende logistieke partijen. 

Van der Wal is een deelnemer van het eerste uur en heeft direct na het behalen van de 3e Lean & Green Ster in 2018 de 4e Lean & Green Star als nieuwe doelstelling gezet.


Kill Empty Running voor duurzaam transport

Van der Wal is in 2019 gestart met het duurzaamheidsprogramma Kill empty running. Alle medewerkers van Van der Wal dragen vanuit hun eigen vakgebied en kwaliteiten bij aan dit programma.

Dit zijn de  vier pijlers waar Kill Empty Running zich op richt:

  • Minder vrachtwagens die leeg onderweg zijn;
  • Minder vrachtwagens die gedeeltelijk leegrijden, dus optimaliseren van de beladingsgraad;
  • Minder halflege verpakkingen, dus minder lucht vervoeren door verpakkingen die passen bij het product.
  • Stimuleren van de inzet van LZV's: 35% minder CO2 per vervoerde pallet

Gevraagd naar het waarom van Kill empty running licht Henk toe: “Het nú verduurzamen van transport is essentieel om onder de 2 graden temperatuurstijging voor 2050 te blijven. Waarom wachten op anderen als er nu al een enorme winst behaald kan worden. Er rijden veel te veel vrachtwagen deels of helemaal leeg rond. Lege kilometers elimineren, dat kan iedereen nu al doen!”Lees ook: Lean & Green - DUURZAME AMBITIES VAN DER WAL EN DE ROOY BELOOND MET 4E STAR  (31-01-2024)