Van der Wal ontvangt 4e Lean & Green ster

06 februari 2024

Van der Wal ontvangt 4e Lean & Green sterLeestijd: 5 minuten
Update: 21-02-2023


Deze week heeft Van der Wal de 4e Lean & Green Star ontvangen. Om deze duurzame erkenning te behalen moest het transportbedrijf aantonen dat een CO2-reductie van 55% gerealiseerd heeft. Met deze 4e Lean & Green Star mag Van der Wal zich tot een selecte groep met vijf andere verladers en transporteurs rekenen, wereldwijd. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het duurzaamheidsprogramma “Kill Empty Running” waarmee de logistiek dienstverleners inzet op reductie van lege kilometers. 

We vroegen eigenaar Henk van der Wal en data specialist Bart Wijgers naar de aanpak: Wat waren de uitdagingen? En welke tips hebben ze? Dat en meer lees je hier.


Zonder zero-emissievoertuigen

Henk van der Wal: “Ik vind het mooi om te zien dat de weg die we ingeslagen zijn van 'nú doen, wat nú kan' met het Kill Empty Running programma deze 4e ster en 55% reductie van CO2 heeft kunnen opleveren."

Dat dit gelukt is zonder investeringen in (nu nog) dure zero-emissievoertuigen en zonder gebruik te maken van HVO maakt ons trots. Ik hoop dat dit andere vervoerders en klanten motiveert om niet af te wachten maar nu te doen wat zij nu kunnen doen.”


“nú doen, wat nú kan”


Van der Wal is vanaf de begindagen deelnemer aan Lean & Green, een Europees programma van het Nederlandse Connekt, dat bedrijven stimuleert om hun logistieke- en mobiliteitsproces te verduurzamen door actief te werken aan CO2-reductie.

Henk Van der Wal: “De inzet op de vier onderwerpen die wij onder Kill Empty Running samenvatten, gecombineerd met het Fleetboard en chauffeurscoachings-programma hebben dit grotendeels mogelijk gemaakt”.


Kill Empty Running voor duurzaam transport

Van der Wal is in 2019 gestart met het duurzaamheidsprogramma Kill empty running. Alle medewerkers van Van der Wal dragen vanuit hun eigen vakgebied en kwaliteiten bij aan dit programma. 

Dit zijn de  vier pijlers waar Kill Empty Running zich op richt:

  • Minder vrachtwagens die leeg onderweg zijn;
  • Minder vrachtwagens die gedeeltelijk leegrijden, dus optimaliseren van de beladingsgraad;
  • Minder halflege verpakkingen, dus minder lucht vervoeren door verpakkingen die passen bij het product.
  • Stimuleren van de inzet van LZV's: 35% minder CO2 per vervoerde pallet

Henk licht toe: “Het nú verduurzamen van transport is essentieel om onder de 2 graden temperatuurstijging voor 2050 te blijven. Waarom wachten op anderen als er nu al een enorme winst behaald kan worden. Er rijden veel te veel vrachtwagen deels of helemaal leeg rond. Lege kilometers elimineren, dat kan iedereen nu al doen!”

 

Schone data is het nieuwe zwart 

Op de vraag 'wat was de grootste uitdaging bij het behalen van de 4e Star?' antwoordt Henk van der Wal: “De ster maakt de inspanningen voor duurzaamheid concreet in enkele cijfers. Maar in het proces om deze ster te behalen werden we stevig met onze neus op de feiten gedrukt want er zat flink wat vervuilde en ontbrekende data in de oorspronkelijke dataset. Daarom zijn we geruime tijd met een projectgroep bezig geweest met een waanzinnig opschoningsproject.”

Een van de leden die vele uren aan dit project heeft gewerkt is de data specialist Bart Wijgers, hij vult aan: "Het is een uitdagend project, want elke vracht heeft een ander stukje CO2-uitstoot. We gebruiken een bepaalde berekeningsnorm, die gebaseerd is op hoeveel kilogram je van a naar b versleept."

Bart Wijgers vervolgt door te vertellen dat het hebben van deze gegevens veel voordelen heeft. "We weten nu beter waar de vervuiling zit en hoe we die kunnen verminderen. We kunnen onze data beter op orde brengen en gestructureerder werken. Ook kunnen we onze klanten beter informeren over hun CO2-voetafdruk."

Henk concludeert: “Met goede data kunnen we als bedrijf en uiteindelijk als sector, beter sturen. Misstanden en succesverhalen worden daarmee zichtbaar én zo kan je stevig onderbouwd bij de klant aankomen”.


“We weten nu beter waar de vervuiling zit en hoe we die kunnen verminderen”


Wereldwijd slechts zes logistieke bedrijven met 4e Star 

Het in 2008 in Nederland begonnen Lean & Green programma voor duurzame logistiek is ondertussen actief in 16 landen met meer dan 500 deelnemende logistieke partijen. Van der Wal is een deelnemer van het eerste uur en heeft direct na het behalen van de 3e Lean & Green Ster in 2018 de 4e Lean & Green Star als nieuwe doelstelling gezet. Deze 4e Star wordt uitgereikt aan deelnemers die kunnen aantonen dat met een data-scope van 85% maar liefst 55% CO2-reductie gerealiseerd is. Met deze 55% volgt de 4e Lean & Green Star de Fit for 55 doelstelling van de Europese Green Deal. 

Januari 2023 gaf de door Lean & Green aangewezen accountant groen licht: Van der Wal heeft 55% CO2 reductie behaald. Dat betekent dat het bedrijf zich in het rijtje van logistieke duurzame koplopers mag rekenen. Wereldwijd brengt dat de teller op zes logistieke bedrijven die dit bereikt hebben. Van der Wal heeft bewezen met hun programma  Kill Empty Running dat  duurzaam transport mogelijk is.


5e Ster?

Van der Wal is trots op het behalen van de 4e ster en wil blijven werken aan schoner transport. Dus wat wordt het volgende doel? De vijfde Lean & Green Star? Ja, maar die is nog niet gedefinieerd. Gelukkig heeft Van der Wal zichzelf alweer een nieuw ambitieus klimaatdoel gesteld. In het jaarplan 2024 van Van der Wal staat dit nieuwe doel al geformuleerd: Van der Wal wil in 2030 een 65% CO2-reductie ten opzichte van 2008 gerealiseerd hebben.