Visie en missie

De best mogelijke duurzame transportoplossing

Missie

Wij bieden de best mogelijke duurzame transportoplossing op basis van eerlijkheid en respect voor mens en samenleving.


Visie

Wij zijn goed in het bedenken en ontwikkelen van out of the box oplossingen die de vervoersefficiency op een slimme manier structureel verbeteren. Efficiënt vervoer is duurzaam vervoer. Precies daar zien we kansen om een rol van betekenis te spelen in de transitie naar duurzaam.

Wij investeren in onze mensen: we gaan eerlijk en oprecht met ons personeel om.

Wij zien de ontwikkeling van onze werknemers als een essentiële voorwaarde voor de groei en bloei van ons bedrijf. We stimuleren ondernemerschap, persoonlijke groei en de ontplooiing van talenten en streven ernaar dat werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en vitaal blijven.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid jegens de maatschappij serieus en treden onze leefwereld met respect tegemoet. Veiligheid heeft voortdurend onze aandacht en wij houden ons aan de wet.

We streven naar een bedrijfsresultaat dat bovenstaande – ook op langere termijn – mogelijk maakt.

We zijn duurzaam

We pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door altijd naar de best mogelijke transportoplossing te zoeken. Voor onze klanten en voor het milieu. We rijden met het schoonste materieel en reduceren lege kilometers door middel van slimme oplossingen. Voor deze initiatieven hebben wij een Lean & Green Award en twee Lean & Green sterren behaald.

We zijn eerlijk en oprecht

We communiceren open naar elkaar en houden onze klanten op de hoogte van waar we mee bezig zijn. “We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen” luidt één van onze kernwaardes. Daarnaast houden we ons aan de wet. Mede daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten een convenant af te sluiten met Van der Wal.


We zijn innovatief

We investeren continue in ons transport management systeem dat ons helpt bij het realiseren van slimme transportoplossingen. Daarnaast zoeken we samen met onze klanten voortdurend naar optimalisaties. Dat kan leiden tot aanpassingen in processen en materieel.


We hebben kennis, ervaring en talent

We begrijpen de behoeften van onze klanten en kunnen daarin voorzien. Complexe logistieke vraagstukken lossen wij op door gebruik te maken van onze brede kennis, ervaring en ons talent. Al bijna 100 jaar.