Column Henk van der Wal: Waarom is er nog steeds geen slim TMS dat planners helpt duurzaam en efficiënt te plannen?

28 januari 2022

Column Henk van der Wal: Waarom is er nog steeds geen slim TMS dat planners helpt duurzaam en efficiënt te plannen?


Waarom is er nog steeds geen slim TMS dat planners helpt duurzaam en efficiënt te plannen?

Doet u al ervaring op met het plannen van duurzaam transport? Aangezien de nabije toekomst vraagt om een verschuiving naar een duurzaam wagenpark is het essentieel om nu de techniek van én het plannen met zero-emissievoertuigen te leren kennen. Vrachtwagens op waterstof of elektra verschillen immers sterk van dieseltrucks op het gebied van techniek, actieradius en het tank- of laadsysteem. Uit ervaringen met elektrische trucks blijkt dat zaken zoals oplaadtijden, het netwerk van laadpunten en het al dan niet kunnen opladen op klantlocaties grote invloed hebben op de planning.

Bij waterstof is naar verwachting het verschil met de huidige manier van plannen kleiner vanwege een betere actieradius en een kortere tanktijd. Daarom zal dit voor lange afstanden en zwaartransport uiteindelijk mogelijk meer potentie hebben. De waterstoftechniek heeft echter nog een lange weg te gaan. Ter illustratie: waar het leaseaanbod bij Van der Wal voor bedrijfspersonenvoertuigen al een aantal jaren volledig elektrisch is, rijden we pas sinds deze maand in de eerste waterstofauto. Niet omdat we dat niet eerder wilden, maar omdat de tankinfrastructuur nog te beperkt was: in Utrecht kan de elektrische auto nagenoeg overal opladen, maar is er slechts één waterstofstation – net buiten Utrecht.


‘Met de veelheid aan variabelen is het voor een planner onmogelijk om altijd de meest duurzame, efficiënte planning in het hoofd te maken. Dat moet een planningssysteem geautomatiseerd vele malen sneller kunnen’ 

Henk van der Wal, eigenaar en CEO van Van der Wal en SmartWay LogisticsHet leren plannen met de nieuwe (on)mogelijkheden van duurzame transportmiddelen is uiteraard nodig. Het is een snel naderende toekomst en vooroplopen is een stuk leuker dan straks – door wetgeving – gedwongen te worden om te versnellen. Of nog erger: niet te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Maar aangezien het aantal duurzame trucks op de weg nog vrijwel nihil is, moeten we ook nú doen wat nú kan. Met Kill Empty Running zetten wij stevig in op het verminderen van (half)lege kilometers. De praktijk is echter weerbarstig. Dit ligt niet aan de planners, want dat zijn slimme en ervaren koppen die efficiënt plannen en lege kilometers reduceren. Maar met de veelheid aan variabelen is het onmogelijk om altijd de meest duurzame, efficiënte planning in het hoofd te maken. Dat moet een planningssysteem geautomatiseerd vele malen sneller kunnen. 

Het verbaast mij daarom dat er nog steeds geen slim TMS is, dat planners de beste mogelijkheden toont en zo helpt om duurzaam en efficiënt te plannen. Het TMS moet dus slimmere transportoplossingen voorstellen, zodat de planners zich kunnen concentreren op de communicatie met de chauffeurs, op de uitzonderingen, op het vinden van passende opdrachten ter vervanging van de lege kilometers en op het uitbesteden van niet passende opdrachten aan charters die deze opdrachten efficiënter in kunnen plannen. 


Deze column is verschenen in het magazine Transport & Logistiek.
Meer lezen? Kies dan hier uw abonnement!


En mijn ambitie reikt verder: als we naast het TMS ook zorgen voor ketenintegratie, een gestandaardiseerd opdrachtprotocol én het tijdig delen van informatie, dan kunnen we als sector daadwerkelijk veel efficiënter plannen. Dat betekent verduurzaming van het transport, en we slaan meteen een grote slag in het oplossen van het chauffeurstekort. Daarom mijn vraag aan u: 

Wie helpt mee om samen deze slag te slaan?


Henk van der Wal is eigenaar en ceo van Van der Wal en Smart Way Logistics.Hier leest u meer nieuws en achtergrond over Van der WalCategorie: In de media | Deze column is gepubliceerd op 21 oktober 2021 in het magazine van Transport & Logistiek .