Oproep aan Brussel: Maak CO2 regels voor trucks strenger

29 juni 2023

Oproep aan Brussel: Maak CO2 regels voor trucks strenger


Samen met 41 andere bedrijven roept Van der Wal het European Parliament op om de regels voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens aan te scherpen van 45% naar 65% in 2030. Ook dringen ze aan op een duidelijke datum voor de verkoop van de laatste truck met een fosiele brandstofmotor. Deze maatrgelen moeten leiden tot een versnelde productie van zero-emissie trucks, lagere investeringskosten voor bedrijven en dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelen.


Breng CO2-reductie naar 65% in 2030

Europese vrachtwagenfabrikanten hebben al vrijwillige doesltellingen die moeten resulteren in een zero-emissie vrachtwagen verkoop van 63% in 2030. De bedrijven die de brief (zie hieronder) ondertekenen dringen er bij de leden van het Europees Parlement en regeringen in de EU op aan om de CO2-emissiereductiedoelstelling voor 2030 te verhogen van 45 procent naar 65 procent. Daarmee moet de regelgeving rond CO2-normen gelijkgektrokken worden met de vrijwillige ambitieniveaus. Door dit voorstel zou het aantal zero-emissie trucks in Europa in 2030 toenemen met meer dan 150.000 ten opzichte van het huidige voorstel van de Europese Commissie.


Brief aan Brussel voor aanscherpen CO2-reductie afspraken


Van der Wal: 'Extra impuls aan kantelmoment' 

In een interview met het Nieuwsblad Transport licht Henk van der Wal de oproep toe: 

‘We zitten op een kantelmoment’, zegt Henk van der Wal, directeur van transportbedrijf Van der Wal. Ook hij ondertekende de brief. ‘Natuurlijk moet er laadinfrastructuur komen, maar de kosten van elektrificatie moeten ook omlaag.’ 

Een aanscherping van 20% kan volgens Van der Wal voor een extra impuls zorgen. ‘Met deze strengere eisen komt er meer druk op de ketel en laten we zien dat er geen geitenpaadjes meer zijn om toch langer door te dieselen. Hoe hoger de eisen, hoe gelukkiger ik word.’ 


Ondertekend door 41 transportbedrijven, logistieke bedrijven, verladers en transporteurs

De oproep is ondertekend door 41 bedrijven waaronder veel leden van de ECTA, de European Clean Trucking Alliance, waar Van der Wal sinds de begindagen in 2020 onderdeel van uitmaakt. Onder de partijen die ondertekenen bevinden zich vele grote logistieke namen en multinationals zoals Maersk, Kuehne+Nagel, DFDS, Nestlé, Heineken en Nike. 


Logo's of signing companies
Categorie: In de media


Hier leest u meer nieuws en achtergrond over Van der Wal