Van der Wal wint Lean en Green Star

Van der Wal heeft vandaag de eerste Lean en Green Star van het Connekt-programma Duurzame Logistiek in ontvangst mogen nemen. Deze prijs is uitgereikt aan logistieke bedrijven die hun CO2-doelstelling in het kader van het Lean and Green programma hebben bereikt. De CO2-uitstoot per tonkilometer diende binnen 5 jaar met minimaal 20% te worden gereduceerd.

Van der Wal was in 2008 het eerste transportbedrijf dat samen met een verlader de Lean en Green Award won. Rockwool en Van der Wal werden beloond voor hun unieke, brancheoverschrijdende samenwerking op het gebied van duurzaam vervoer.

Van der Wal investeert al jaren in haar duurzaamheidbeleid. Omschakeling naar Euro 5 voertuigen en verbeteringen op het gebied van rijgedrag hebben geleid tot een verdere verlaging van de CO2- uitstoot. Daarnaast heeft Van der Wal met o.a. Rockwool besparingen weten te realiseren door het uitvoeren van 2500 LZV ritten en door het uitvoeren van nachttransporten.

De komende jaren verwacht Van der Wal meer aandacht te besteden aan het verder verduurzamen van transport door een uitgebreide samenwerking met de TU Delft maar ook door de aanschaf van 15 Euro 6 voertuigen.