Ondertekening handhavingsconvenant

2010

In 2010 was Van der Wal het eerste transportbedrijf dat vrijwillig het handhavingsconvenant met de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft getekend. De afspraken in het convenant zijn er enerzijds op gericht dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt vergroot en de risico’s op het gebied van veiligheid en duurzaamheid worden teruggedrongen. Anderzijds zorgt de IVW dat het toezicht t.o.v. Van der Wal efficiënter en effectiever wordt ingericht. Dit betekent dat bij overtredingen Van der Wal actie onderneemt zodat soortgelijke overtreding niet nog een keer gemaakt worden. IVW verricht tijdens de duur van dit convenant geen reguliere weg- en bedrijfsinspecties.

Daarnaast wordt in dit convenant ook expliciet aandacht besteed aan het inrichten van een vermoeidheidsmanagementsysteem. Dit systeem is erop gericht om aan vermoeidheid gerelateerde risico’s in het verkeer te verminderen.